Apple App Store aplikāciju lietotājiem

Izdevēja izdotās aplikācijas ir pieejamas lietotājiem, kas izmanto Apple App Store pakalpojumus.

Informācija par pakalpojumu lietotājiem izdevējam ir pieejama bez iespējas identificēt lietotājus vai ierīces. Informācija tiek nodota trešajām personām tikai izdevāja pakalpojumu nodrošināšanai aplikāciju lietotājiem.

Pakalpojumu noteikumi un nosacījumi

Apple konfidencialitātes politika